Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów

Udział Żydów w ogóle mieszkańców,

wyrażony odsetkiem

1787 900 461 51%
1821 1467 693 47%
1882 2776 1535 55%
1908 4943 2930 59%
1921 1633 876 53%
1939 2500 1100 44%
Drukuj