Judaika

  • Dąbrowski R., Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939, Kielce 2007.
  • Konskowola, [w:] Pinkas haKehilot entsiklopediya shel ha-yishuvim le-min hivasdam ve-ad le-aher shoat milhemet ha-olam ha-sheniya: Polin, t. VII, Jerozolima 1999, ss. 471–474.
  • Konskowola, [w:] Encyclopedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, Detroit – New York – San Francisco – New Haven – Waterville –London 2007, t. 12, s. 288.
  • Konskowola, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s. 654.

Regionalia

  • Dzieje Końskowoli, red. R. Szczygieł, Lublin 1988.
  • Michoński M., Końskowola, studium historyczno-urbanistyczne, Lublin 1986–1987 (mpis).
  • Urbanik F., Historia Końskowoli, Końskowola 1981.
Drukuj