• Boreczek Krzystof Andrzej, Materiały źródłowe do dziejów Kurowa, Lublin-Kurów 2003.
  • Boreczek Krzystof Andrzej, Kurów. Od początku XVIII do połowy XX wieku. Część pierwsza 1700-1918, Kurów 1996.
  • Boreczek Krzystof Andrzej, Kurów. Od początku XVIII do połowy XX wieku. Część druga 1918-1956, Kurów 1996.
  • Kurow [hasło] w: Pinkas ha-kehilot; entsiklopediya shel ha-yishuvim le-min hivasdam ve-ad le-aher shoat milhemet ha-olam ha-sheniya: Poland, tom. 7: Kielce and Lublin, Jerusalem 1999, s. 480-482.
  • Kurow [hasło] w: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, t. IV, Warszawa 1880-1914, s. 932.
  • Kurow [hasło] w: The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, ed. S. Spector, G. Wigoder, tom II, New York 2001, s. 692.
  • Mazurkiewicz Witold Piotr, Kurów lubelski w XX stuleciu, Lublin 2002.
  • Warchoł Stefan, Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.
  • Yisker-bukh Koriv; sefer yizkor, matsevet zikaron la-ayaratenu Koriv, Tel Aviv, 1955
  • Zeszyty kurowskie, Zeszyt 3, Kurów 1992.
  • Zeszyty kurowskie, Zeszyt 18, Kurów 2007.
Drukuj