Rok

Liczebność mieszkańców

Liczebność Żydów

Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem

1631

 

300–380

ok. 11,0

1661

 

114

14,0

1674

 

52

8,0

1787

3800

2430

64

1827

3530

1961

55,55

1857

 

1778[1.1]

55

1883

7776

4199,04

54

1897

 

3367

40,8

1921

 

4200

51

1931

11 615

3923

33,76

1939

ok. 12 000

ok. 5000

ok. 40,0


Źródło:

  • Krasnik, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2, New York 2001, s. 672.
  • Litwin W., Szlak Chasydzki. Kraśnik, [w:] Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego [dostęp: 21.12.2014].
  • Szymanek W., Kraśnik w systemie administracji państwowej i kościelnej w latach 13251975, „Regionalista” 1996, s. 19.
  • Śladkowski W., Początki i rozwój przemysłu w powiecie kraśnickim w latach 1800–1915, [w:]  dziejów powiatu kraśnickiego: materiały z sesji naukowej, [red. nauk. K. Myśliński, J.R. Szaflik] Kraśnik 1964, s. 199.
  • Wierciński H., Opis statystyczny Guberni Lubelskiej, Warszawa 1901, s. 150.
  • Wichrowski Z., Szymanek W., Z kalendarium historycznego miasta Kraśnika, „Regionalista ” 1997, s. 7.
Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Jak wynika z protokołu rewizji bóżnicy z 25 stycznia 1858 r. w mieście mieszkało wówczas 1794 Żydów: 862 płci męskiej i 932 płci żeńskiej. Archiwum Główne Akt Dawnych, Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, sygn. 1441, k. 73-75.