Niemal przez cały okres aktywności żydowskiej gminy wyznaniowej w Kraśniku (XVI–XX w.) pod jej zarządem pozostawał przytułek (szpital) dla ubogich i kalek, położony przy murach miejskich[1.1]. Rozwijały się również towarzystwa społeczno-dobroczynne, które miały na celu wsparcie działań opiekuńczych prowadzonych przez gminę. Należała do nich m.in. organizacja Gemilut Chesed. To stowarzyszenie zajmowało się głównie wspomaganiem najbiedniejszych członków społeczności żydowskiej w Kraśniku. Do jej zadań należało zwłaszcza udzielanie niskoprocentowych pożyczek. Na czele w okresie międzywojennym stał dr J. Szapiro.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Morgensztern J., Wiadomości o ludności żydowskiej w Kraśniku na podstawie inwentarza z 1631 r., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1959, nr 32, s. 30.