Oddział Syjonistycznej Partii Pracy „Hitachdut” powstał w Kraśniku w 1928 roku. Lokalna organizacja liczyła 28 członków, a jej przewodniczącym był Moszke Fajngold[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Kubiszyn M., Kraśnik, [w:] Śladami Żydów. Lubelszczyzna, Lublin 2011, ss. 207–214; Dąbrowski R., Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939, Kielce 2007, ss. 53–54.