• Albin J., Rzemiosło i handel miasta Kraśnika w XVI i XVII wieku, [w:] Z dziejów powiatu kraśnickiego: materiały z sesji naukowej, red. nauk. K. Myśliński, J.R. Szaflik, Kraśnik 1964.
 • Bartosiewicz J., Pociągi pełne niebezpieczeństwa, „Regionalista” 2000.
 • Bieniek M., Mniejszości religijne w powiecie kraśnickim, „Regionalista” 2005.
 • Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Czochór W., Rzemiosło i handel w Kraśniku w XV i XVI wieku, „Regionalista” 1999.
 • Ender J., Wspomnienia (część pierwsza), „Regionalista” 2004.
 • Ender J., Wspomnienia (część druga), „Regionalista” 2005.
 • Jodłowska E., Ocalić co się da, „Regionalista” 1994.
 • Krakowski S., Krasnik, [w:] Encyclopedia Judaica, t. 12, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, Detroit, New York, San Francisco, New Haven, Waterville, London 2007, ss. 338339.
 • Krasnik, [w:] Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, t. 2, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s. 672.
 • Krasnik, [w:] Pinkas ha-kehilot; entsiklopediya shel ha-yishuvim le-min hivasdam ve-ad le-aher shoat milhemet ha-olam ha-sheniya, t. 7, Kielce and Lublin, Jerusalem 1999, ss. 519523.
 • Kraśnik – 620 lat miasta Kraśnika, Kraśnik 1997.
 • Kraśnik, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1883, s. 630.
 • Latos Z., Kraśnik w latach 19451951 jaki zapamiętałem, „Regionalista” 1997.
 • Makuch L., Kraśnicka oświata w tekstach uchwał elekcyjnych XVIII w., „Regionalista” 1995.
 • Mańko S., Litwin W., Kraśnik. Szlak chasydzki, Kraśnik 2008.
 • Morgensztern J., Udział Żydów w życiu gospodarczym Kraśnika i włości kraśnickiej do połowy XVII wieku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1960, nr 36.
 • Morgensztern J., Wiadomości o ludności żydowskiej w Kraśniku na podstawie inwentarza z 1631 roku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1959, nr 32.
 • Morgensztern J., Z dziejów Żydów w Kraśniku do połowy XVII wieku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1960, nr 34.
 • Myśliński K., Początki miasta Kraśnika i Urzędowa na tle południowej Lubelszczyzny, [w:] Z dziejów powiatu kraśnickiego: materiały z sesji naukowej, red. nauk. K. Myśliński, J.R. Szaflik, Kraśnik 1964.
 • Opas T., Kraśnik w pierwszej połowie XVIII wieku, [w:] Z dziejów powiatu kraśnickiego: materiały z sesji naukowej, red. nauk. K. Myśliński, J.R. Szaflik, Kraśnik 1964.
 • Sefer Zikaron le-Kehilat Krasznik / Izkor-buch Krasznik / Krashnik –​ Memorial Book, red. D. Stokfish, Tel Aviv 1973.
 • Szymanek W., Nowosad R., 50 rocznica utworzenia miasta Kraśnika Fabrycznego, „Regionalista” 2004.
 • Szymanek W., Kraśnik w systemie administracji państwowej i kościelnej w latach 13251975, „Regionalista” 1996.
 • Szymanek W., Z dziejów Kraśnika i okolic w okresie okupacji niemieckiej w latach 19391944, Kraśnik 1989.
 • Śladkowski W., Początki i rozwój przemysłu w powiecie kraśnickim w latach 18001915, [w:] Z dziejów powiatu kraśnickiego: materiały z sesji naukowej, red. nauk. K. Myśliński, J.R. Szaflik, Kraśnik 1964.
 • Trzciński A., Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
 • Warchoł S., Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.
 • Wichrowski Z., Kraśnicki Rynek, „Regionalista” 2000.
 • Wichrowski Z., Szymanek W., Z kalendarium historycznego miasta Kraśnika, „Regionalista” 1997.
 • Z dziejów powiatu kraśnickiego: materiały z sesji naukowej, red. nauk. K. Myśliński, J.R. Szaflik, Kraśnik 1964.  
Drukuj