Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1816   5  
1824   12  
1840   60  
1843   102  
1880   251  
1890 13 501 221 1,6
1895   208  
1900   183  
1910   157  
1925 16 563 125 0,8
1930   120  
1933 19 000 115 0,6
1937   62  
1938   58  
1939 20 575 26 0,1

Źródła

Drukuj