• Brann M., Geschichte der Juden in Schlesien, t. 1–6, Breslau 1896–1917.
  • Bronsztejn Sz., Z dziejów ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, Wrocław 1993.
  • Glatz (Schlesien), [w:] Alicke K.-D., Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, t. 2, Gütersloh 2008, szp. 1481–1483.
  • Herzig A., Ruchniewicz M., Dzieje Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 2006.
  • Kłodzko. Dzieje miasta, red. R. Gładkiewicz, Kłodzko 1998.
  • Przewodnik po świecie kłodzkich Żydów, Warszawa 2009.
  • Szaynok B., Osadnictwo żydowskie na Dolnym Śląsku 19451950, Wrocław 2000.
  • Szaynok B., Początki osadnictwa żydowskiego na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej (maj 1945 styczeń 1946), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1994–1995, nr 172–174, ss. 45–64.
  • Włodarczyk T., Einhorn I., Jamróg T., Dzieje społeczności żydowskiej w Kłodzku w XIXXX w., Warszawa 2006.
  • Włodarczyk T., Juraschek A., Kierzkowska S., Przewodnik po świecie kłodzkich Żydów, Krzyżowa 2007.
Drukuj