Wieś Koniecpole była wzmiankowana już w 1386 r. Była to prywatna wieś należąca do Koniecpolskich. W 1443 r. otrzymała prawa miejskie na prawie niemieckim. W XVI w. miasto było ważnym ośrodkiem usługowo-rolniczym. Zostało mocno zniszczone podczas wojen ze Szwedami w XVII w. W 1708 r. pod Koniecpolem doszło do bitwy między stronnikami króla Augusta II Sasa i pokonanymi przez nich zwolennikami Stanisława Leszczyńskiego. Od 1795 r. Koniecpol znajdował się w zaborze pruskim, od 1807 r. w Księstwie Warszawskim, i od 1815 r. w Królestwie Polskim. Na początku XIX w. za sprawą wybudowania huty żelaza nastąpiło ożywienie gospodarcze miasta. Podczas powstania styczniowego w 1863 r. w rejonie Koniecpola doszło do walk powstańców z wojskami carskimi. W odwecie, w 1870 r. władze carskie pozbawiły Koniecpol praw miejskich. W 1903 r. uruchomiono połączenie kolejowe z Kielcami i Częstochową.

W okresie międzywojennym, w 1927 r. Koniecpol odzyskał prawa miejskie.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. Koniecpol zajęły wojska niemieckie. W okolicy działała polska partyzantka. W styczniu 1945 r. miasto zajęły wojska sowieckie.

Drukuj