Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1681 1000    
1748   1  
1750 1793    
1768 1451    
1772   24  
1782 1434 16 1,1
1787   19  
1800 1918    
1809 2454 54 2,2
1820 1925    
1830 3166    
1845 3674 158 4,3
1850 3819    
1861 4176 304 7,3
1869   406  
1871   197  
1885 6578    
1890 7558    
1900 10 230    
1905 10 919    
1910 11 588    
1923   176  
1925 12 395    
1926   174  
1932 12 717 142 1,1
1936   63  
1939 11 673 52 0,4
1942   1  
1995 26 829    
2008 25 355    
2011 24 962    

Źródła:

  • Ludność w gminach. Stan w dniu 31 marca 2011 r. – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 r. [online] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2011/ludnosc-w-gminach-stan-w-dniu-31-marca-2011-r-nsp-2011,17,1.html [dostęp: 20.08.2014].
Drukuj