Rok Liczba mieszkańców miasta   Liczebność  Żydów   Procentowy udział Żydów w ogóle mieszkańców
1766 1167
1792 1243
1817 770 567 73,6
1847 1980
1851 4845
1860 4344 2053 47
1862 4077
1879 9323 5294 56,8
1895 7864 5326 67,7
1921 13 401 5419 40,4
1931 19 326 6335 32,8
1941 ok. 8500

 

Drukuj