Żydowski Bank Ludowy, Spółdzielnia z o. o., funkcjonował w Lidzie w okresie międzywojennym. Siedziba znajdowała się przy ul. Suwalskiej 40 (ob. wul. Sawieckaja). Zarząd tworzyli: Sz. Pupko, I. Cygielnicki, S. Winiacki, N. Kalmanowicz, a funkcję dyrektora pełnił Wolf Sokołowski. Kapitał zakładowy wynosił w 1937 r. 98 tys. zł. Instytucja należała do Związku Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 755.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Drukuj