Fabryka „Bracia Jakub i Eber Szapiro” w Lidzie powstała w 1900 roku. W 1938 r. mieściła się pod adresem ul. Suwalska 170; istniał też skład w Wilnie. Właścicielami byli nadal Jakub Szapiro i Eber Szapiro, a także Symche [Szapiro?]. Była to fabryka maszyn i narzędzi rolniczych, połączona z odlewnią żelaza, zatrudniająca 80 robotników i 10 członków personelu. Wytwarzano: sieczkarnie, kieraty, młocarnie, wialnie, odlewy kuchenne, drzwiczki hermetyczne do pieców, ruszty itp.

Bibliografia

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 2126.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Drukuj