Najstarszą lidzką synagogę wzniesiono w 1579 r. 28.02.1633 r. król Władysław IV zezwolił Żydom na jej odnowienie i wybudowanie nowego gmachu synagogi, z zastrzeżeniem jednak, że nie mógł on być wyższy niż kościół i cerkiew. 

Murowana synagoga wybudowana w 1891 r. spłonęła podczas II wojny światowej.

Drukuj