Wieś królewska na szlaku handlowym w Puszczy Perestuńskiej; prawa miejskie 1580; ośrodek handlowy i port rzeczny; zniszczony w poł. XVII w. przez Szwedów — podupadł; w XVIII w. próby ożywienia gospodarczego miasta podjął A. Tyzenhauz; od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Pol.); w XIX w. miasteczko o charakterze rolniczym; 1870–1983 pozbawiony praw miejskich. Ośrodek usługowy dla rolnictwa oraz turystyki; agroturyst. baza noclegowa, organizacja spływów kajakowych i tratwami; zakład podzespołów telewizyjnych, drobne przetwórstwo rolno-spoż. i drzewne; tradycje sztuki ludowej (pisanki, tkaniny) i folkloru (zespół Lipsk); Towarzystwo Przyjaciół Lipska nad Biebrzą; Społeczne Muzeum Regionalne i Izba Pamięci Narodowej. Miasto leży na wzgórzu, na prawym brzegu rzeki; zachowany dawny układ przestrzenny (2. poł. XVI w.); w centrum duży prostokątny rynek, wokół którego znajduje się małomiasteczkowa zabudowa, na peryferiach — rolnicza. W pobliżu Lipska rezerwat leśny Kuriańskie Bagno (ostoja głuszca).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj