• Czernik S., Miasta i miasteczka w powiecie opatowskim, Opatów 1925.
  • Guldon Z., Krzystanek Z., Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI–XVII wieku, Kielce 1990.
  • Marcinkowski S., Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815–1869, Warszawa – Kraków 1980.
  • Wiślicki J. M., Zarys Ziemi opatowskiej i sandomierskiej pod względem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym i handlowym, Warszawa 1862.
  • Wiśniewski J., Dekanat opatowski, Radom 1909.
Drukuj