Powstało po I wojnie światowej jako osada letniskowa na terenie wsi Jabłonna; ośrodek przemysłu metalowo-zbrojeniowego; IX 1939 częściowo zniszczone; w czasie okupacji niemieckiej filia stalagu 368 w Beniaminowie, obóz pracy przymusowej; getto (ok. 3 tys. osób, wszystkie zginęły w ośrodku zagłady w Treblince); silny ośrodek konspiracji; po wybuchu powstania warszawskiego walki do 4 VIII 1944, następnie zacięte walki WP i Armii Czerwonej z Niemcami w widłach Wisły i Narwi; 1952 prawa miejskie; od 1999 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj