17 lutego 1893 roku Szymon Schajner założył fundację, która dysponowała majątkiem 178 zł 83 centy. Fundacja zbierała odsetki ze swojego majątku, które były co roku wypłacane jako posag dla ubogich izraelickich dziewcząt z Lutowisk idących za mąż. Fundacją zarządzał przełożony miejscowej gminy izraelickiej . [1.1]

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Augustyn Maciej, Bieszczady :słownik historyczno-krajoznawczy. Cz.1. Gmina Lutowiska, Warszawa: 1995, s.237