W dniu 22 czerwca 1942. r. Niemcy zmusili miejscowych chłopów do wykopania głębokich rowów w pobliżu kościoła w Lutowiskach. Następnie spędzono tu Żydów z Lutowisk. Gestapowcy Johan Backer i Arnold Doppke oraz ukraińscy policjanci przystąpili do rozstrzeliwania ofiar. W egzekucji, która rozpoczęła się wieczorem i trwała do godzin rannych, życie straciło około 650 osób pochodzenia żydowskiego. Zwłoki pogrzebano w zbiorowych grobach.

Po wojnie w miejscu kaźni ustawiono niewielki pomnik z napisem: "Pamięci 650 ofiar faszyzmu, rozstrzelanych tu przez gestapowców w 1943 r. Społeczeństwo Lutowisk 1969 r.".

Drukuj