• Bianiko U., Szabluk W., Lubcza [Любча], [w:] Encykłapedyja gistorii Biełarusi u 6 tomach [Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т.], t. 4, Mińsk 1997.
 • Bianiko U., Szabluk W., Lubcza [Любча], [w:] Wialikaje kniastwa Litouskaje. Encykłapedyja u 3 tomach [Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. У 3 т.], t. 2, Mińsk 2005.
 • Citou A., Lubcza [Любча], [w:] Geral´dyka biełaruskich miestau (XVI–paczatak XX st.) [Геральдыка беларускіх местаў (XVI – пачатак XX ст.)], Mińsk 1998.
 • Kucz N., Duchounaje życco miasteczka Lubczau 20–30 gg. XX st.[Духоўнае жыццё мястэчка Любча ў 20-30-я гг. ХХ ст.], [w:] J. Bułgak, Kul´tura zachodniebiełaruskaga regionu u kancy XX st. i da drugoj suswetnaj wajny [Культура заходнебеларускага рэгіёну ў канцы ХІХ ст. і да Другой сусветнай вайны], Grodno 2009.
 • Kucz N., Lubcza jak rezydencja Birżanskich Radziwiłau [Любча як рэзыдэнцыя Біржанскіх Радзівілаў], [w:] Ewropa. Nowoje sosedstwo [Европа: новое соседство], red. G.A. Minenkow, Grodno 2009.
 • Lubcz, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 5, Warszawa 1884.
 • Lubcza [Любча], [w:]Encikłopediczeskij słowar´ Brokgauza i Efrona [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона], Sankt Petersburg 1890-1907.
 • Lubcza [Любча], [w:] Turistskaja encikłopedija Biełarusi [Туристская энциклопедия Беларуси], red. G.P. Paszkow i in., Міńsk 2007.
 • Pamiac´. Gistoryka-dakumental´nyja chronika Nawagrudskaga rajena [Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Навагрудскага раёна], Міńsk 1996.
 • Rouba N., Przewodnik po Litwie i Białejrusi, Wilno 1909 – Gdańsk 1995.
 • Sobolewskaja O., Gonczarow W., Jewrej Grodnenszczin´. Żizn´ do Katastrofy, [Евреи Гродненщины: жизнь до Катастрофы], Donieck 2005.
 • Sorkina I., Miasteczki Biełarusi u krancy XVIII – perwszaj pałowe XIX st. [Мястэчкі Беларусі ў канцы XVIІІ – першай палове ХІХ ст.], Wilno 2010.
Drukuj