• Gosztyła M., Proksa M., Kirkuty Podkarpacia, Przemyśl 2001.
 • Michalewicz J., Żydowskie Okręgi Metrykalne i Żydowskie Gminy Wyznaniowe w Galicji w Dobie Autonomicznej, Kraków 1995.
 • Kiryk F., Żydzi w Małopolsce, Przemyśl 1991.
 • Kłos S., Lubaczów i powiat lubaczowski. Mały przewodnik dla turystów i krajoznawców, Krosno 2001.
 • Kłos S., Lubaczów, Oleszyce, Cieszanów, Narol, Horyniec Zdrój i Roztocze Południowe. Mały przewodnik dla turystów i krajoznawców, Krosno 1998.
 • Kubrak Z., Gimnazjum i Liceum w Lubaczowie : 1913-1995 : zarys dziejów, Lubaczów 1996.
 • Pękala E., Ziemia lubaczowska: przewodnik, Rzeszów 2009.
 • Potocki A., Żydzi w podkarpackiem, Rzeszów 2004.
 • Rożański J., Lubaczów i okolice Rzeszów, 1988
 • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych,  t. 13: Województwo lwowskie, Warszawa 1924.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 5, Warszawa 1884.
 • Sygowski P., Trzciński A., Żydzi lubaczowscy i ich cmentarz, „Rocznik Lubaczowski”, t. 8, Lubaczów 1998, ss. 103-111.
 • Wierzbieniec W., Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym, Rzeszów 2003.
Drukuj