W dniu 18 kwietnia 2023 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków i zarazem w przeddzień 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, w Łańcucie odbyła się uroczysta ceremonia prezentacji nowego oznakowania cmentarza żydowskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

Cmentarz został upamiętniony w ramach realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie uroczystości zaprezentowano nowe oznaczenie cmentarza – tablicę informacyjną z kodem QR; korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, tablica ta swoim kształtem nawiązuje do tradycyjnej żydowskiej macewy.

W imieniu Jarosława Sellina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków list do zebranych odczytała Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska. List od dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zygmunta Stępińskiego, odczytał Adam Dylewski – kierownik Sekcji Dokumentacji Dziedzictwa Żydowskiego. W ceremonii udział wzięli także m.in. Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego; Adam Krzysztoń – starosta łańcucki; Rafał Kumek – burmistrz Łańcuta; Beata Kot – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Społeczność żydowską reprezentowali Piotr Puchta – dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Józef Weininger – współprzewodniczący Zarządu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi.

Udział Muzeum Historii Żydów Polskich w tym wydarzeniu odbywał się w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” (Komponent IV Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści, Priorytet 2: Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich), możliwego dzięki grantowi udzielonemu Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. 

Drukuj