• Ambrozowicz J., Leżajsk, Rzeszów 2006.
 • Bałaban M., Dzieje Żydów w Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772–1868, Lwów 1914.
 • Bogdalski C., Pamiętnik kościoła i klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku, Kraków 1929.
 • Eliasberg A., Legendy Żydów polskich, Kraków 2004.
 • Elimelech z Leżajska, red. T. Zych, Rzeszów 2003.
 • Eisenbach A., Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim, Warszawa 1988.
 • Eisenbach A., Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku, Warszawa 1988.
 • Fąfara J., Chasydzi w Leżajsku, Leżajsk 2002.
 • Gąsowski T., Zarys dziejów Żydów leżajskich, [w:] Dzieje Leżajska, red. K. Baczkowski, J. Połćwiartek, Leżajsk 1996.
 • Gładyś B., Rozwój chasydzkiego ośrodka pielgrzymkowego w Leżajsku, „Peregrinus Cracoviensis” 2006, z. 17.
 • Gosztyła M., Proksa M., Kirkuty Podkarpacia, Przemyśl 2001.
 • Hampel J., Lata okupacji hitlerowskiej na Leżajszczyźnie, [w:] Dzieje Leżajska, red. K. Baczkowski, J. Połćwiartek, Leżajsk 1996. 
 • Hertz A., Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 1989.
 • Jackowski A., Sołjan I., Leżajsk w sieci ośrodków pielgrzymkowych Polski, „Peregrinus Cracoviensis” 1999, z. 7.
 • Kłos S., Leżajsk i powiat Leżajski, Krosno bd.
 • Kultura Żydów Galicyjskich, praca zbiorowa, Stalowa Wola 2006.
 • Leżajsk, Szlak Chasydzki, red. W. Litwin, Warszawa 2007.
 • Matkowski M., Źródła i bibliografia do pisania prac o Leżajsku i ziemi leżajskiej, cz. IV: Żydzi, „Almanach Leżajski” 5/2010, ss. 171–174.
 • Michałowska A. (oprac.), Gminy Żydowskie w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2003.
 • Potocki A., Bieszczadzkie judaika, Rzeszów 2007.
 • Potocki A., Podkarpackie judaika, Brzozów 1993.
 • Potocki A., Śladami chasydzkich cadyków w Podkarpackiem, Rzeszów 2008.
 • Potocki A., Żydzi rymanowscy, Krosno 2000.
 • Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
 • Przewodnik po ziemi łańcucko-leżajskiej, Łańcut 2002.
 • Przyboś K., Dzieje Leżajska w czasach nowożytnych, [w:] Dzieje Leżajska, red. K. Baczyński, J. Połćwiartek, Leżajsk 1996.
 • Rakuś A., Pytko T., Leżajsk i nie tylko, Rzeszow 2004.
 • Tam był kiedyś mój dom... Księgi pamięci gmin żydowskich, red. M. Adamczyk-Garbowska, A. Kopciowski, A. Trzciński, Lublin 2009.
 • Ulas Urbański J., Cadyk Elimelech – jego wyznawcy i ziomkowie, „Almanach Leżajski” 1984, nr 4.
 • Ulas Urbański J., Święta Kuczek już nie będzie. Żydzi w Leżajsku, Leżajsk 2000.
 • Żydzi w Małopolsce, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991.
Drukuj