Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1656   4000  
1765   4724  
1770   3600  
1775   2547  
1779   2456  
1789   4500  
1793 6820 2991 43,9
1840 8838 3466 39,2
1858 9550 2578 27
1861 9232 2370 25,7
1871 10 516 1889 18
1895 13 583 1206 8,9
1903 14 282 1210 8,5
1920 17 333 505 2,9
1922 16 794 211 1,3
1928 18 317 161 0,9
1938 18 000 184 1,0
1939 21 000    

Źródło:

  • Czwojdrak D., Z dziejów ludności żydowskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce, Grabonóg 2004.
  • Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin–Bromberg 1909.

 

Drukuj