Fundacja działała w latach 1859–1939 i zajmowała się opieką nad osobami starymi, opuszczonymi, chorymi i kalekami z żydowskiej gminy w Lesznie. W budynku tym mieściły się m.in. szpital żydowski, dom starców i siedziba organizacji o charakterze społecznym B'nei B'rith. W październiku 1938 r. w budynku znalazło schronienie ponad 130 Żydów deportowanych przez władze III Rzeszy z terytorium Niemiec. Część z nich pozostała tutaj do wybuchu II wojny światowej. W grudniu 1939 r. Niemcy zlikwidowali fundację i wywieźli wszystkich Żydów przebywających w szpitalu i domu starców do miejscowości znajdujących się w granicach Generalnego Gubernatorstwa.

Drukuj