• Czwojdrak D., Z dziejów ludności żydowskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce, Grabonóg 2004.
  • Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin – Bromberg 1909.
  • Historia Leszna, red. J. Topolski, Leszno 1997.
  • Lewin L., Geschichte der Juden in Lissa, Pinne 1904.
  • Maćkowiak M., Żydzi w Lesznie, Leszno 2006.
  • Materiały historyczne do zabudowy dawnej dzielnicy żydowskiej w Lesznie, oprac. E.Kręglewska-Foksowicz, mps. w Archiwum WKZ w Lesznie.
Drukuj