Rok Liczba mieszkańców  Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1550 840
1602 1200
1765 1725
1806 4105 2973 72
1827 13 475 6795 50
1857 16 290 8747 50
1897 46 301 23 586 51
1921 94 412 37 337 39,5
1931 96 608 38 937 40
1939 122 000 42 830 35

 Źródło:

  • Lublin, [w:] Pinkas ha-kehilot Polin. Enciklopedja szel ha-jiszuwim ha-Jehudijimle-min hiwasdam we-ad le-ahar Szoat Milhemet ha-olam ha-szenija, red. A. Wein, t. 7: Mahazot Lublin, Kejlca, Jeruszalajim 1999, s. 13, [online] http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pol7_00013.html [dostęp: 06.07.2015].
Drukuj