W czasie I wojny światowej społeczność żydowska w Lublinie bardzo dotkliwie odczuła skutki działań wojennych. Pomocą najbiedniejszym zajął się zorganizowany w 1915 r. Żydowski Komitet Ratunkowy. Jego przewodniczącym był Jakub Kipman, który jednocześnie pełnił funkcję prezesa żydowskiej gminy wyznaniowej w Lublinie. Do sukcesów Komitetu należy zaliczyć zorganizowanie 4 ochronek, 2 herbaciarni, sklepów dla ubogich oraz letnich kolonii dla dzieci pochodzenia żydowskiego[1.1].

 

Drukuj
Przypisy