Tak duża gmina wyznaniowa żydowska, jak w Lublinie, posiadała przedstawicieli bardzo zamożnych, wyróżniających się poziomem i standardem życia. Jednocześnie jednak wśród tej licznej społeczności istniała również duża grupa żyjąca na marginesie, borykająca się z permanentną biedą i niedostatkiem. Dla nich właśnie organizowano towarzystwa i organizacje dobroczynne. Do takich stowarzyszeń w Lublinie należało Towarzystwo Pielęgnowania Chorych „Bikur Cholim”. Organizacja zajmowała sie odwiedzaniem chorych i ich wsparciem. Posiadała własną synagogę przy ul. Ruskiej 19. W okresie międzywojennym działał przy niej szpital dla ubogich.

Drukuj