W 1919 r. powstał lubelski oddział Agudy. Zrzeszał on ok. 300 członków. Początkowo jego siedziba mieściła się w budynku na ul. Nowej 19, a następnie na ul. Królewskiej 7. W połowie lat 30. XX w. działacze przenieśli się na ul. Cyruliczną. W 1932 r. prezesem Komitetu Lokalnego był przedsiębiorca przemysłowy Mojżesz Szczerański. Pozostali członkowie Komitetu byli kupcami. Funkcję wiceprezesa sprawował Lejb Forszteter, sekretarza – Cudyk Lerman, a skarbnika – Tobiasz Liberman. Członkami zarządu byli: Dawid London (kupiec), Dawid Pinker (kupiec), Majer Szapiro (rektor jesziwy), Liba Bluzaid i Szulim Eiger[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Dąbrowski R., Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939, Kielce 2007, s. 49.