Gimnazjum założone zostało w 1916 r. przez Szymona Szpera. Było to pierwsze gimnazjum dla młodzieży żydowskiej na Lubelszczyźnie. Początkowo liczyło cztery klasy, następnie stopniowo rozwinięto je do formy ośmioklasowej. W 1919 r., po śmierci założyciela, koncesją przeszła na wdowę Różę Szperową. Dyrektorami byli: Szymon Szper, Finkelkraut, Bolesław Hulewicz.

Od roku szkolnego 1923/1924 kierowanie szkołą przejęła spółdzielnia nauczycielska, która zawarła umowę z właścicielką. Nowym dyrektorem został wówczas Aleksander Alterowicz.

Od roku szkolnego 1924/1925 podjęto reorganizację w celu przeprowadzenia fuzji placówki z gimnazjum żeńskim Róży Szperowej, aby utworzyć jedną szkołę koedukacyjną. Dlatego w 1926 r. były tu tylko klasy IV–VII; klasy I–III (tworzące wówczas tzw. gimnazjum niższe) były już wyłączone do szkoły koedukacyjnej. Gimnazjum męskie liczyło wówczas 60 uczniów, nie miało praw gimnazjum państwowego. Szkoła mieściła się przy ul. Zamojskiej 12. Grono pedagogiczne:

 • Alterowicz Aleksander (ur. 1877) – łacina;
 • Blumenfeld Amalia (ur. 1896) – język polski;
 • Gutharc Maria (ur. 1900) – fizyka, chemia;
 • Herszenhorn Szloma – lekarz szkolny;
 • Hołyński Michał (ur. 1877) – rysunki;
 • Marmorek Sabina (ur. 1895) – geografia, przyroda;
 • Münzer Adolf (ur. 1891) – matematyka, fizyka;
 • Riedlich Mojżesz (ur. 1898) – łacina;
 • Ruhdörfer Ignacy (ur. 1894) – język hebrajski, język niemiecki;
 • Szper Izrael (ur. 1887) – religia, nauki judaistyczne;
 • Udelsmann Abraham (ur. 1893) – historia;
 • Wiesenblüt Estera – sekretariat;
 • Zandberg Szloma – geografia;

Źródło:

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 117.
Drukuj