Gimnazjum Róży Szperowej w Lublinie jako szkoła koedukacyjna powstało w latach 20. XX w., z dołączenia do szkoły żeńskiej analogicznej szkoły męskiej, dokonywanego poprzez stopniowe tworzenie klas koedukacyjnych zamiast męskich. Zanim to nastąpiło, istniało żeńskie gimnazjum, założone w 1916 r. przez Szymona Szpera – pierwsze na Lubelszczyźnie. Początkowo liczyło cztery klasy, następnie stopniowo rozwinięto je do formy ośmioklasowej. W 1919 r., po śmierci założyciela, koncesją przeszła na wdowę Różę Szperową. Dyrektorami byli: Szymon Szper, Henryk Finkelkraut, Bolesław Hulewicz. Od roku szkolnego 1923/1924 kierowanie szkołą przejęła spółdzielnia nauczycielska, która zawarła umowę z właścicielką. Nowym dyrektorem został wówczas Aleksander Alterowicz.

W 1926 r. gimnazjum przekształcające się z żeńskiego w koedukacyjne liczyło 46 uczniów i 112 uczennic. Miało charakter ośmioklasowy i klasę wstępną; posiadało niepełne prawa gimnazjum państwowego z zastrzeżeniem. Językiem wykładowym był polski. Szkoła mieściła się przy ul. Zamojskiej 12. Grono pedagogiczne:

 • Alterowicz Aleksander (ur. 1877) – łacina;
 • Blumenfeld Amalia (ur. 1896) – język polski;
 • Elwer Józef (ur. 1895) – język polski, propedeutyka filozofii;
 • Glasberg Chaim (ur. 1887) – matematyka, fizyka;
 • Goldfarb Rozalia (ur. 1888) – język polski, przyroda, kaligrafia, matematyka, prace ręczne;
 • Gutharc Maria (ur. 1900) – fizyka, chemia;
 • Herszenhorn Szloma – lekarz szkolny;
 • Hołyński Michał (ur. 1877) – rysunki;
 • Kelner Michel (ur. 1885) – religia, nauki judaistyczne;
 • Majzels Jadwiga (ur. 1894) – język niemiecki, język polski;
 • Marmorek Sabina (ur. 1895) – geografia, przyroda;
 • Münzer Adolf (ur. 1891) – matematyka, fizyka;
 • Riedlich Mojżesz (ur. 1898) – łacina;
 • Ruhdörfer Ignacy (ur. 1894) – język hebrajski, język niemiecki;
 • Szper Leon (ur. 1880) – religia, nauki judaistyczne;
 • Udelsmann Abraham (ur. 1893) – historia;
 • Wiesenblüt Estera – sekretariat;
 • Zandberg Szloma – gimnastyka.

Źródło:

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 124.
Drukuj