Gimnazjum żeńskie Towarzystwa Zakładania Szkół dla Żydów w Lublinie powstało w 1919 roku. Początkowo posiadało tylko trzy klasy (tzw. gimnazjum niższe), ale stopniowo zostało rozwinięte do formy ośmioklasowej. Dyrektorami gimnazjum od 1919 r. byli kolejno: Abraham Lipman, Szymon Herman, inz. Jakub Szapiro, dr Joachim Reinhold, Abraham Zylberszyc. W 1926 r. szkoła liczyła 169 uczennic. Posiadała niepełne prawa gimnazjum państwowego z zastrzeżeniem. Mieściła się przy ul. Niecałej 3. Językiem wykładowym był polski. Grono pedagogiczne:

 • Appel Regina (ur. 1895) – łacina, język polski;
 • Asz Marek (ur. 1887) – nauki judaistyczne;
 • Aszkenazy Marek (ur. 1890) – łacina, greka;
 • Bardach Artur (ur. 1898) – fizyka, chemia;
 • Feferberg Leon (ur. 1895) – matematyka, propedeutyka filozofii;
 • Grafczyński Kazimierz (ur. 1888) – język polski;
 • Grosbaumowa-Lotte Chana (ur. 1890) – język francuski, matematyka;
 • Gutharc Abram (ur. 1887) – przyroda;
 • Halpern Felicja (ur. 1893) – język polski, matematyka;
 • Isnard Albert (ur. 1875) – język francuski;
 • Jubel Karol (ur. 1886) – gimnastyka;
 • Kerszman Abram (ur. 1889) – lekarz szkolny;
 • Lauer Izydor (ur. 1897) – nauki judaistyczne;
 • Mysakowska Józefa (ur. 1895) – śpiew;
 • Rotbaum Jakob (ur. 1891) – sekretariat;
 • Rottenstreich Serka (ur. 1888) – historia;
 • Rubinsztejn Mozes (ur. 1896) – gimnastyka;
 • Schaffer Fryderyka (ur. 1891) – przyroda;
 • Schmerbach Lejbisz (ur. 1892) – język polski, historia;
 • Szoken Justyna (ur. 1895) – język polski, historia;
 • Śliwiński Tadeusz (ur. 1898) – rysunki;
 • Topolska Kamilla (ur. 1889) – język francuski;
 • Twyesschorr Izrael Józef (ur. 1889) – łacina, historia, kaligrafia;
 • Verschleiser Mates (ur. 1895) – matematyka, fizyka, chemia;
 • Wajcman Zygmunt (ur. 1893) – matematyka, fizyka, chemia;
 • Zylbersztejn Mojżesz (ur. 1889) – nauki judaistyczne;
 • Zylberszyc Abraham (ur. 1886) – dyrektor, łacina.

Źródło:

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, ss. 124.
Drukuj