Placówki oświatowe pod nadzorem wyznaniowej gminy żydowskiej w Lublinie w latach 1918–1939:

  • 2 biblioteki (Biblioteka przy Radzie Związków Zawodowych, Biblioteka przy organizacji Ceirej Emunej Jisroel); 
  • 2 szkoły Talmud Tora (dofinansowanie);
  • religijna szkoła dla dziewcząt Bet Jaakow (dofinansowanie); 
  • szkoła sieci Tarbut (dofinansowanie);
  • szkoła Ceirej Emunej Jisroel (dofinansowanie);
  • kursy wieczorowe dla robotników;
  • szkoła rzemieślnicza;
  • jesziwa[1.1].

 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Zieliński K., W cieniu synagogi. Obraz życia kulturalnego społeczności żydowskiej Lublina w latach okupacji austro-węgierskiej, Lublin 1998, ss. 100–105; Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski I, Wydział Społeczno-Polityczny, Budżet Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Lublinie na 1928 r., 1936 r., sygn. 800; Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski I, Wydział Społeczno-Polityczny, Charakterystyka budżetu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Lublinie za rok 1922, sygn. 719.