W okresie drugiej wojny światowej w budynku obecnego Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Spokojnej 1 znajdowały się koszary im. Juliusa Schrecka. Tu także mieściła się siedziba Głównego Sztabu Akcji „Reinhardt”.

Drukuj