Na cmentarzu żydowskim przy ul. Walecznych znajduje się zbiorowa mogiła. Pochowano w niej 190 osób, zamordowanych przez Niemców w dniu 9 listopada 1942 r. podczas likwidacji getta szczątkowego na Majdanie Tatarskim. Ciała ofiar odnaleziono w latach osiemdziesiątych XX w. podczas prac budowlanych i po ekshumacji przeniesiono na teren cmentarza.

Drukuj