W Muzeum Historii Miasta Lublina znajdują się:

  • fotografie dzielnicy żydowskiej z przełomu XIX i XX w. wykonane przez A. Stepanoffa, fotografie nieznanych autorów z okresu okupacji,
  • pieczęć Zarządu Gminy Żydowskiej w Lublinie,
  • pieczęć Prezydium Rady Żydowskiej w Lublinie.

Muzeum Historii Miasta Lublina
Brama Krakowska
pl. Łokietka 3
20-109 Lublin
tel.: (+48) 81 532-50-01
email: [email protected]
www.muzeumlubelskie.pl/

Drukuj