W Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie znajduje się kolekcja fotografii przedstawiających lubelską dzielnicę żydowską w okresie międzywojennym. Zdjęcia można obejrzeć na stronie Yad Vashem – The Photo Archive [dostęp: 01.10.2015].

Drukuj