Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” mieści się w Bramie Grodzkiej w Lublinie. Siedziba jest symbolicznym kluczem do zrozumienia idei Ośrodka.

Brama Grodzka była niegdyś przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim. Sam Lublin był „miastem-bramą” wielu kultur i narodów. Ośrodek „Brama Grodzka” ma za zadanie ocalić od zapomnienia prawdę o wspólnej przeszłości Polaków, Żydów, Ukraińców, Romów, Tatarów i Niemców, którzy przez wieki żyli obok siebie na ziemi lubelskiej. Celem Ośrodka jest otwarcie współczesnego Lublina na bogactwo jego własnych dziejów – dziejów miejsca, gdzie spotykała się kultura Wschodu i Zachodu, gdzie wznoszono różne modlitwy do jednego Boga, ale również gdzie kolejne wojny zostawiały głębokie rany. 

Teatr NN powstał w 1990 r. realizując początkowo autorskie przedstawienia. Z czasem zaczął podejmować się zadań o charakterze społecznym i edukacyjnym. W 1998 r. w oparciu o Teatr NN powstał Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN. Jego siedzibą stała się odrestaurowana Brama Grodzka oraz przylegające do niej kamienice. Odnowienie tych zabudowań i pierwsze projekty Ośrodka stały się impulsem do ożywienia lubelskiej starówki. Jednym z pierwszych programów realizowanych w Ośrodku był cykl imprez pt. Spotkania Kultur gromadzących artystów ze środowisk twórczych Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej.

Celem Ośrodka jest przywracanie i zachowanie pamięci o kulturze, historii i dorobku mieszkających w Lublinie Żydów. Cel ten realizowany jest na wiele sposobów – przez działania artystyczne, wystawy, spotkania, sesje, promocje książek i czasopism (Scriptores), projekcje filmów, koncerty, stronę internetową, działalność wydawniczą. W 1998 r. rozpoczęto realizację programu o charakterze edukacyjnym o nazwie Wielka Księga Miasta. Polega on na zbieraniu materiałów archiwalnych związanych z historią polsko-żydowskiego Lublina, przede wszystkim zdjęć, relacji mówionych i dokumentów.

Kolejnym, niezwykle ważnym projektem jest program Zapomniana przeszłość Wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny. Adresatem projektu jest młodzież szkolna zamieszkująca region lubelski.

Ośrodek zorganizował konkurs na upamiętnienie „Lubelskiego Umschlagplatzu”, z którego Niemcy wysyłali lubelskich Żydów do obozów zagłady. Konkurs zakończył się 9 listopada 2009 r. zwycięstwem projektu Karola Badyny. Teren uprzednio zaniedbanego placu został przekazany organizacji przez władze miasta.

Inne projekty realizowane przez Ośrodek to m.in.: Miasto Poezji, Festiwal Śladami Singera, Zaczarowany Lublin Spotkania z Opowiadaczami Świata, Światła w Ciemności Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, Misteria Pamięci, Spotkania z Dokumentem Filmowym i inne.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”​
ul. Grodzka 21, Lublin
tel. (+48) 81 532 58 67
fax. (+48) 81 534 61 10
email: [email protected]
www.teatrnn.pl

 

 

Drukuj