• W zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie znajduje się dokument królewski przywileju De non tolerandis Judaeis. Dokument ten został wystawiony przez króla Zygmunta Starego w dniu 2 października 1518 roku.
  • Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski 1918–1939, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 800 – Budżet Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Lublinie na rok 1928 i na rok 1936.
  • Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski 1918–1939, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 730 – Wykaz bożnic i domów modlitwy powiatu lubelskiego z 1922 roku. W dokumencie wzmiankowane są m.in. synagogi i domy modlitwy (ul. Przedmieście-Wieniawa, ul. Jateczna 5 i 6, Szeroka 2, 44, Ruska 19, Lubartowska 4, Nadstawna 23, Targowa 7, Towarowa 7, Bychawska 7 Krawiecka 49, Podzamcze 12).
  •  Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski 1918–1939, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 719 – Charakterystyka budżetu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Lublinie za rok 1922. W dokumencie wzmiankowanych jest 5 synagog (Kotlarska, Wahla, na Kalinowszczyźnie, na przedmieściu Piaski), 4 domy modlitwy, Talmud Tora, biblioteka, szpital, ochronka oraz dwa cmentarze.
Drukuj