• Kallas M., Opis Lubienia z 1820 roku, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 6, 1988.
  • Kawski T., Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918 – 1942, Toruń 2007.
  • Kawski T., Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, Toruń 2006.
  • Kawski T., Żydzi z Kujaw, ziemi dobrzyńskiej i Bydgoszczy ocaleni z Shoah. Przyczynek do poznania struktury społeczno-zawodowej, zmian osadniczych oraz migracji ludności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej, [w:] Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej, red. R. Sudzińskiego i W. Jastrzębskiego, Toruń-Bydgoszcz 2001.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, t. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.
  • Monografia powiatu włocławskiego. red. S. Laguna, Włocławek 1968.
  • Olejniczak A., Żydzi w powiecie włocławskim(1918-1939), Włocławek 2000.

 

Drukuj