• „Jiwo Bletter”, 1935, t. 8, nr 4. 
  • Dumanowski J., Lubraniec w XVIII w. - żydowskie miasteczko i stolica magnackich włości, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2003, nr 3.
  • Kawski T., Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918 – 1942, Toruń 2007.
  • Kawski T., Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, Toruń 2006.
  • Kawski T., Ludność żydowska na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w okresie międzywojennym (1918-1939), „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 1999, t. 13.
  • Kawski T., Małomiasteczkowe judaica z Kujaw (XVIII - XX w.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1999, nr 3-4.
  • Kubiak W., Z dziejów Lubrańca, Toruń 2000.
  • Kubiak W., Żydzi w Lubrańcu. Z dziejów Lubrańca, Włocławek 2002 (Recenzja pracy - Tomasz Kawski, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2004, nr 1).
  • Wloclawek we-ha-swiwa. Sefer Zikaron, red. K. F. Tchursz, M. Korzen, Izrael 1967.

 

Drukuj