Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1816 1605 65 4,0
1831 2621 147 5,6
1850 4979 261 5,2
1864 5787 319 5,5
1871 6764 381 5,6
1890 8055 309 3,8
1900 10 442 276 2,6
1905 12 502 246 1,9
1931 20 337 293 1,4
1933 18 962 235 1,2
1939 19 108 104 0,5
2013 34 525    

Źródła:

  • Berendt G., W republice weimarskiej i Trzeciej Rzeszy (19191945), [w:] Dzieje Lęborka, red. J. Borzyszkowski, Lębork – Gdańsk 2009, ss. 464–465 – dane za lata 1931–1939.
  • Stażewski M., Dzieje Lęborka 18151918, [w:] Dzieje Lęborka, red. J. Borzyszkowski, Lębork – Gdańsk 2009, s. 348, tabela 2, s. 352, tabela 3 – dane za lata 1816–1905.
Drukuj