• Berendt Grzegorz, Przyczynek do historii Żydów w Lęborku po zakończeniu II wojny światowej [w:] Judaizm i kościoły wschodnie na ziemi Lęborskiej: Seminarium Naukowe Lębork 20.07.2000, Muzeum w Lęborku, Lębork 2000.
  • Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Frącek Zachariasz, Śmierć, cmentarze i sztuka funeralna na Ziemi Lęborskiej [w:] Biuletyn Historyczny, Lębork 2005, nr 26.
  • Kowalski Krzysztof Maciej, Żydzi lęborscy w pierwszej połowie XIX w. w świetle księgi obywateli. [w:] Judaizm i kościoły wschodnie na ziemi Lęborskiej: Seminarium Naukowe Lębork 20.07.2000, Muzeum w Lęborku, Lębork 2000.
  • Lindmajer Józef, Machura Teresa, Dzieje Lęborka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982.
  • Przywuska Aniela, Skibicka Aleksandra, Źródła do historii Żydów w zasobie AP w Gdańsku [w:] Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, pod red. Bolesława Woszczyńskiego, Violetty Urbaniak, DiG, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2001.
  • Schulz Franz, Geschichte des Kreises Lauenburg in Pommern, Lauenburg 1912.
  • Zientarski Andrzej, Hitlerowskie rozwiązanie kwestii żydowskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1938-1945, [w:] Rocznik Koszaliński, 1988-1989 (1990), s. 22-29.

 

Drukuj