Reprodukowane zdjęcie przedstawia prawdopodobnie Nową Synagogę w Lipnie. Budynek ma pewne cechy stylu neoromańskiego (?), a może nawet stylu mauretańskiego, zatem można go datować na ostatnią ćwierć XIX albo – jak chcą niektóre źródła – początek XX wieku. Podczas II wojny światowej budynek został zdewastowany przez Niemców. Obecnie nie istnieje. Kwestia obu synagog w Lipnie, Starej i Nowej, a także przyporządkowania im zachowanych fotografii, nadal wymaga wyjaśnienia; istnieją bowiem wzmianki o tym, że Stara Synagoga była drewniana, zatem reprodukowane zdjęcie przedstawiałoby Synagogę Nową przed powojenną przebudową.

Drukuj