Budynek synagogi przy ul. Mickiewicza 46 powstał w XIX w. Jest to obiekt murowany, na planie prostokąta, nakryty dachem dwuspadowym; jego fronton ma charakter klasycystyczny (neoklasycystyczny?). Podczas okupacji niemieckiej w okresie II wojny światowej synagoga została zdewastowana. Obecnie jej budynek służy jako dom handlowy Gminnej Spółdzielni.

Drukuj