Genealogia

Rok urodzenia
Rok śmierci
Data innego wydarzenia
Frajda Cytryn
Miejsce: Łagów
Datowanie: 1908
Nazwisko: Cytryn
Imię: Frajda
Data urodzenia: 1908
Miejsce pobytu: Łagów
Kraj emigracji: Kanada
Źródła: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Fajga Cytryn
Miejsce: Łagów
Datowanie: 1908
Nazwisko: Cytryn
Imię: Fajga
Data urodzenia: 1908
Miejsce urodzenia: Łagów
Imię ojca: Majer
Imię matki: Bluma
Data emigracji: po 11.1928
Kraj emigracji: Kanada
Źródła: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I. Sygn. 21012. Emigracja zamorska. Korespondencja w sprawie wydawania paszportów 1928. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.