Cmentarz żydowski w Łagowie znajduje się około 1,1 km na zachód od centrum wsi, przy drodze do Zarąb. Cmentarz zajmuje działkę geodezyjną nr 260407 2.0005.728, w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego, o powierzchni 4187 m kw[1.1].

Grunt na cmentarz zakupiono w 1867 r., w okresie starań łagowskich Żydów o utworzenie samodzielnego dozoru bóżniczego[1.2].

Brak informacji o wyglądzie cmentarza przed 1939 rokiem. Obiekt uległ daleko posuniętej dewastacji, prawdopodobnie przez Niemców w okresie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu[1.3]. Wszelkie naziemne ślady nagrobków i ewentualnej infrastruktury cmentarnej (dom przedpogrzebowy, ogrodzenie) uległy zatarciu.

W latach 60. XX w. działkę zadrzewiono. W 1964 r. władze oficjalnie zamknęły cmentarz[1.1.3].

Działka cmentarna stanowi własność Skarbu Państwa[1.4].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Bielawski K., Łagów [online] http://www.kirkuty.xip.pl/lagow.htm [dostęp: 09.01.2016].
  • [1.2] Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992, s. 54.
  • [1.3] Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992, s. 54.
  • [1.1.3] Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992, s. 54.
  • [1.4] Wypis z rejestru gruntów z 04.01.2016.