Rok Liczbebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1765   335  
1787   231  
1789   230  
1808 928 269 29
1827 869 339 39
1857 906 480 53
1897 1200 720 60
1921 1227 638 52
1939   700  

 

Bibliografia

Drukuj